Blíží se jaro

16.03.2017 12:47

Blíží se nám jaro a i do oken naší třídy už prosvítají teplé sluneční paprsky.

Seznamuje se s nejrůznějšími povoláními rodičů i se zájmy a kroužky, které jednotliví žáci navštěvují. Moc děkuji mamince Elinky, která nám přišla o své práci do školy povídat.

Uvítáme ve třídě i mimo ni kohokoli z řad rodičů či prarodičů, kteří by nás chtěli se svou prací seznámit, či nám ji přímo ukázat.

Do žákovských zápisníků v pátek 17. zapíši, od koho potřebuji doplatit třídní fond nebo bruslení.

Bruslení bude pokračovat dokud bude led, myslím, že ještě 2x to snad stihneme.

V matematice procvičujeme sčítání do 100 s přechodem přes 10. Především je důležité zvládnutí počtů do dvaceti. Ukázali jsme si princip sčítání dvojciferných čísel. Určujeme si v čísle jednotky a desítky. Procvičujeme násobení do 6x6 a slovní úlohy - ty můžete procvičovat doma třeba na penězích - koupil, zbylo, šetří...

V hodinách českého jazyka trénujeme psaní správných písmen uprostřed a na konci slov - hrad, les, hráz, hroch...., nesmíme zapomínat procvičovat tvrdé a měkké souhlásky i abecedu.

Při čtení se zaměřujeme na porozumění čtenému. Ptáme se na konkrétní otázky ohledně přečteného. 

Veškeré akce jsou zapsané v kalendáři, v případě dotazů se na mě kdykoli obracejte.

 

Přeji krásné dny L. H.