Čtenářské dílny

 
Co to je, proč se dělají a jaká mají pravidla?
 
Čtenářské dílny jsou jedním typem čtenářské gramotnosti, které vedou k rozvoji kritického myšlení. 
 
Čtenářské dílny se v naší třídě realizují jedenkrát týdně a mají svá pravidla:
 
Pravidlo číslo 1:
Děti čtou svoji knížku, kterou si samy přinesly a vybraly z domova nebo knihovny.
Pravidlo číslo 2:
Kniha musí být beletrie s dějem, né jednotlivé pohádky či příběhy.
Pravidlo číslo 3:
Děti čtou po vymezenou dobu, potichu, nikoho neruší. S knížkou si zalezou, kam chtějí, kde je jim pohodlně. (do kouta, na koberec, pod lavici, ... sedí, leží, klečí...)
Pravidlo číslo 4:
Čteme bez přerušení - bez chození na toaletu, napít se, přesedávání. 
 
Čtení předchází literární výchova - dáváme si úkol, či otázku ke čtenému. Např. Pozoruj, jaké vlastnosti má tvůj hlavní hrdina. Může být příběh skutečný? ...
Po čtení se opět scházíme a společně či ve skupinách odpovídáme na zadané téma. Diskutujeme, představujeme ostatním svou knihu a příběh, který jsme právě přečetli. Odpovídáme na určitou zadanou otázku. 
 
Děti se učí orientovat  se v knize, říci svůj názor, postoj, dokázat se vyjádřit. Naslouchají ostatním.