Domácí úkoly

 
Vážení rodiče, zde budu uvádět domácí úkoly - né vždy, děti mají všechny zapsány v úkolníčku. Měly by si tedy domácí úkoly hlídat. Domácí úkol vždy podepsat.

KAŽDÝ DEN ČÍST. ČTENÍ ZAZNAMENAT DO ČTECÍ KARTIČKY V ÚKOLNÍČKU!
 
 
Co tedy dělat doma?

19. 9. - 23. 9. Týdenní plán - Pro marody
ČJ - pokud doma nemáte písanky či učebnice. Píšeme malá a velká psací písmena, procvičujeme jejich správné psaní, ale také poznávání - např. psaní písmen podle diktátu.
Rozlišujeme různé tvary písmen. Učíme se říkat celou abecedu.
M - počítáme stále do dvaceti se zaměřením na přechod přes 10. Typ příkladů: 7+5; 13-8 ....
PRV - dopravní výchova: Žák pozná základní dopravní značky a umí je rozlišit (zákazové, příkazové, výstražné a informační). Umí rozpoznat správné a špatné chování na silnici i ulici. Dokáže popsat, jaké bezpečností prvky používá v autě i při jízdě na kole. Umí přejít bezpečně přes silnici. Zná telefonní čísla tísňových linek (150,155,158).

 
12. 9. - 16. 9.
ČJ - procvičujeme psaní:
         písanka str. 2-4 (do 16.9.)
         učebnice: str. 4
        pracovní sešit str. 4-6
Čtení - procvičujeme čtení s porozuměním, každý den číst a zapsat co, kolik a jak.
 
Matematika - procvičujeme látku minulého ročníku - pracovní sešit 1. díl str. 48-51